Quotes About Life in Tagalog

Quotes About Life in Tagalog
Some of you will definitely relate on this post you can reminisce the past, enjoy the present and think for the future.. It can be Pinoy Joke for some of you but we can't cover what lies behind the truth so guys just read it and have fun.. Happy reading guys!!
MATANDA KA NA KUNG.....
kung ayaw mo nang sumama sa mga bata.
kung ang lahat ng kasu-kasuhan mo ay tila masakit.
kung ano ang hindi masakit ay ayaw ng gumalaw.
kung alas-kuwatro pa lamang ng umaga ay gising ka na.
kung ang tinitignan mo sa pagkain ay ingredients.
kung binibilang mo ang calories o fats ng iyong pagkain.
kung tumatanda na ang mga anak mo.

kung nag-enroll ka sa fitness gym, pero hindi ka naman nagpupunta.
kung nakakalimutan mo ang susi mo sa kotse o sa loob ng bahay.
kung alam na alam mo naman ang lahat subalit walang nagtatanong sa iyo.
kung pinapataymo ang ilaw hindi dahil sa ikaw ay malambing kundi dahil nagtitipid ka ng kuryente.
kung nagliliwanag na ang iyong bumbunan.
kung ayaw mong maniwalang may guhit na ang noo mo.
kung ang kati-kati ng likod mo subalit hindi mo makamot dahil hindi mo maabot.
kung sa pagyuko mo ay lumalagutok ang iyong likod.
kung ipinauulit mo ang pangalan ng bago mong kaibigan.
kung hindi mo na pinaghahandaan ang susunod mong kaarawan.
kung nakakalimutan mong I-flush ang banyo pagkatapos mong gamitin.
kung nakakalimutan mong itaas muli ang iyong zipper pagkatapos mong gamitin ang banyo.
kung ang paborito mong bisita ay ang iyong duktor.
kung ang pinakaayaw mong bisita ay ang health insurance company.
kung natutuwa kang magbasa ng legend stories o nanonood ng history channel.
kung ang paborito mo pa ring artista ay laos na.
kung ang kaparis ng iyong medyas ay kulay pula.
kung may salamin ka na ay hindi pa rin makakita.
kung nakakalimutan mo ang birthday ng iyong biyenan.
kung si Jaworski pa rin ang paborito mong basketbolista.
kung naiinip ka na sa harapan ng stop lights.
kung dumidikit ang iyong ngipin sa malagkit mong pagkain.
kung sa pagdarasal mo ay nauuna ang Amen sa Ama Namin.

Thank you friend for this Lovely Tagalog Quotes of yours, you know who you are!!